Cách để duy trì mức đường huyết ổn định

Sau lần thứ nhất hạ đường huyết, có nguy cơ tái phát hạ đường huyết không? Hạ đường huyết thường xuyên có thể dẫn đến hạ đường huyết có tính chất vô ý thức. Tình huống này xuất hiện khi đường huyết quá thấp mà cơ thể không thể bù được. Thông thường sẽ có …

Cách để duy trì mức đường huyết ổn định Read More »