Câu chuyện “Lờn thuốc”

Lờn thuốc ở đây là sự rút gọn của “ vi khuẩn đề kháng kháng sinh ”. Kháng sinh \”xịn\” Có lần, một bạn trẻ đã tìm đến tôi để hỏi ý kiến xem , sau khi lén lút đi “ giải quyết sinh lý ” , cậu ấy nghi ngờ bị mắc bệnh , …

Câu chuyện “Lờn thuốc” Read More »