Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ: Hoàng Minh Tài
Bác sĩ đã có 10 năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh chuyên khoa nhi
Các Video bác sĩ chia sẻ kiến thức :
Bác sĩ: Hoàng Minh Tài
Bác sĩ đã có 10 năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh chuyên khoa nhi
Các Video bác sĩ chia sẻ kiến thức :

Bằng cấp chứng nhận

Bài viết liên quan

Scroll to Top