Coi chừng nhầm tên thuốc 

Mua thuốc \”Coi chừng nhầm tên thuốc\”, tác hại khó lường. Ký hiệu khác nhau có cơ chế tác dụng khác nhau. Nhầm tên thuốc đưa đến bị tai biến rất đáng tiếc Trong sử dụng thuốc đã có nhiều trường hợp do nhầm tên thuốc đưa đến bị tai biến rất đáng tiếc có …

Coi chừng nhầm tên thuốc  Read More »