Alpha tocopherol (Vitamin E)

Tên chung quốc tế : Alpha tocopherol (Vitamin E) Mã ATC : A11HA03 Loại thuốc : Vitamin Dạng thuốc và hàm lượng Đơn vị: 1 đvqt là hoạt tính của 1 mg chế phẩm chuẩn của dl-alpha tocopheryl acetat. Theo đó, d-alpha tocopherol có hiệu lực là 1,49 đvqt/mg; dl-alpha tocopherol là 1,1 đvqt/mg; d-alpha tocopheryl …

Alpha tocopherol (Vitamin E) Read More »